Cezary Michał Nowicki

Curriculum Vitae

Cezary Michał Nowicki

Dane personalne

Data urodzenia: -- dane ukryte --
Obywatelstwo: -- dane ukryte --
Strona www: cvninja.pl

Cel zawodowy

  Wykorzystanie zdobytych przez lata nauki i praktyki umiejętności z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, CV i listów motywacyjnych dla ułatwiania innym zdobycia wymarzonej pracy. asas

Wykształcenie

10.2011 - 05.2015 Politechnika Gdańska (Gdańsk)
Wydział: Zarządzania
Kierunek: Informatyka w zarządzaniu
Specjalizacja: Zarzaądzanie zasobami ludzkimi
Stopień: Magisterskie
Studia dają komplet możliwości i narzędzi do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi, planowania kariery i doradztwa zawodowego.
Kierunek ukończony z wyróżnieniem.

10.2008 - 05.2013 Uniwersytet Gdański
Wydział: Wydział Ekonomiczny
Kierunek: Ekonomia
Specjalizacja: Ekonomika transportu i logistyka
Stopień: Magisterskie
Studia na profilu ekonomicznym przygotowały mnie do funkcjonowania w różnego typu przedsiębiorstwach i instytucjach polskich i międzynarodowych. nauka pozwoliła uzyskać szeroką i zróżnicowaną wiedzę ekonomiczną oraz specjalistyczne kompetencje społeczne umożłiwiające jej zastosowanie w praktyce.

Doświadczenie zawodowe

04.2013 - 2017 Biuro karier HIT WORK (Lublin)
Junior Account Manager / Head hunter
Jako doradca Personalny byłem odpowiedzialny przede wszystkim za planowanie potrzeb pracowniczych oraz odpowiedni dobór kadry pracowniczej dla szeregu firm dla których agencja śwaidczyła swoje usługi.

Do moich zadań należała, m.in.: selekcja i analiza CV, życiorysów, listów motywacyjnych, planowanie, umawianie i prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych oraz testów umiejętności (elektrnicznych i klasycznych). Ponadto wykonywałem czynności związane z pozyskiwaniem nowych partnerów i klientów oraz utrzymywaniem dobrych relacji z obecnymi klientami,

Wykonywałem także tłumaczenia tekstów, bieżącą obsługę dokumentacji związanej z zatrudnieniem oraz kontakt z instytucjami administracji publicznej.

Szkolenia

05.2013 Kurs Doradcy Personalnego - Zzaświadczenie o ukończeniu kursu MEN
- Generowanie kluczowych kompetencji z dziedziny rozwoju i doradztwa personalnego,
- Opracowywanie wydajnych metodyk rekrutujących i selekcjonujących potencjalnych pracowników.
- Nabycie umiejętności przeprowadzania płynnych zmian zatrudnienia w firmie,
- Nabycie umiejętności doboru kadry i podziału na zespoły podczas budowania trwałej i stabilnej organizacji
- Opracowanie schematów oceny zawodowej personelu
- Know-how budowania wizerunku doradcy personalnego i doradcy biznesowego
- Umiejętność określania mocnych i słabych stron kandydata, typowanie ścieżki kariery.
- Podnoszenie efektywności poszukiwania pracy poprzez odpowiednią strukturę listów motywacyjnych i CV - głównych narzędzi kandydata.

Umiejętności

Pisanie CV (3), Pisanie listów motywacyjnych (3), Doradztwo personalne (2)

(*) poziom umiejętności: 1 - początkujący, 2 - średniozaawansowany, 3 - zaawansowany, 4 - biegły

Hobby

  - Tworzenie stron internetowych
- Sport
- PodróżeWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2018 r. poz. 1000).